Aktualne obveznosti za proizvajalce, dobavitelje in uporabnike nevarnih kemikalij

V torek, 22. 6. 2021, bomo pod okriljem Forum Media predavali o novostih na področju kemijske zakonodaje.

V zadnjem letu dni ste svetovalci za kemikalije soočeni s kar nekaj novostmi, ki jih bomo obrazložili in predstavili na primerih:

  • Sprememba varnostnih listov v skladu z Uredbo komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006.
  • Obveznosti poročanja preko portala PCN po 45. členu CLP – proizvajalci in prvi uvozniki nevarnih zmesi za splošno in poklicno rabo (generiranje kode UFI, njen prikaz na etiketi in poročanje preko portala PCN).
  • Spremembe zahtev uredb o prehodnih sestavinah za prepovedane droge in eksplozive
  • SCIP – Obveznost poročanja Evropski agenciji za kemikalije (ECHA) o SVHC snoveh v izdelkih, ki vsebujejo SVHC snovi v koncentraciji nad 0,1 % m/m.
  • Posodabljanje REACH registracijskih dosjejev na podlagi izvedbene Uredbe (EU) 2020/1435 z dne 9. 10. 2020.

Več informacij in prijava