Gregor Rep, Silvaprodukt d.o.o.

PREGLED PROJEKTA

Mark Stanojević iz BiSafe d.o.o. nam je od vsega začetka pomagal reševati izzive, povezane z spremembo zakonodaje na področju biocidnih proizvodov. Sodelovanje z njim je bila prava izbira, saj nam hitro in ažurno odgovarja na vsa kompleksna vprašanja, povezana s kemijsko zakonodajo, ter hkrati poda hitre in enostavne rešitve. Z optimalnim načrtovanjem, pripravo potrebne dokumentacije za avtorizacijo biocidnega proizvoda ter vodenjem komunikacije s pristojnimi nacionalnimi institucijami nam je prihranil veliko časa in skrbi.

INFORMATION
  • Client Gregor Rep, Silvaprodukt d.o.o.
  • Category Reference