Ocena endokrinega potenciala

EVROPSKA ZAKONODAJA ZAHTEVA OCENO ENDOKRINEGA POTENCIALA

V okviru avtorizacijskega postopka biocidnih snovi in proizvodov (Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2100) in fitofarmacevtskih sredstev (Uredba Komisije (EU) 2018/605) je potrebno izdelati tudi oceno endokrinih lastnosti snovi v proizvodu skladno s Smernicami za identifikacijo motilcev endokrinega sistema.

Obseg ocene endokrinega potenciala

V okviru ocene endokrinega potenciala snovi izdelamo sledeče:

Zbiranje informacij

V tem koraku naredimo znanstveni pregled obstoječih dokazov in tako zberemo vse razpoložljive znanstvene študije, ki so izdelane v skladu z dogovorjenimi protokoli. Študije bomo zbrali iz obstoječih baz podatkov, po potrebi pa izdelali tudi dodatne in silico analize.

Ocena dokazov

Zbrane podatke ovrednotimo skladno z zahtevami smernic in pripravimo povzetek študij.

Priprava poročila

Izdelamo poročilo skladno z zahtevami regulatorjev o tem ali so merila lastnosti endokrinih motilcev v zvezi z zdravjem ljudi in neciljnimi organizmi izpolnjena ter po potrebni predlagamo načrt testiranja.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si