Toksikološka ocena tveganja

Ocena tveganja

Ocena tveganja za zdravje ljudi in ocena tveganja za okolje sta pomemben del dokumentacije pri registraciji kemikalij, avtorizaciji aktivnih snovi in biocidov ter izdelavi kozmetičnih izdelkov.

Ne glede na to za katero področje potrebujete oceno tveganja, vam s svojimi izkušnjami pomagamo doseči zastavljen cilj.

Ocena nevarnih lastnosti

Z ocena nevarnih lastnosti identificiramo nevarnih lastnosti snovi, ki predstavljajo tveganje za zdravje ali okolje ter določimo varne meje izpostavljenosti.

Ocena izpostavljenosti

V tem koraku izdelamo scenarije izpostavljenosti in izračunamo izpostavljenost človeka (delavca oz. potrošnika) in okolja oziroma njegove predele (usedline, površinske vode, tla…).

Opredelitev tveganja

Predstavlja zadnji korak, kjer primerjamo varno mejo izpostavljenosti snovi ter oceno izpostavljenosti ter pripravimo zaključke v obliki, ki jo zahtevajo pristojni organi.

KONTAKTIRAJTE NAS

Z veseljem odgovorimo na vsa vaša vprašanja

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si

Zakonodajne zahteve

Princip ocenjevanja tveganja opisna zgoraj je enoten ne glede na zakonodajo, kljub temu pa je metodologija (predpisani scenariji, orodja za modeliranje…) specifična glede na tip kemikalije, ki jo ocenjujemo.

Biocidni proizvodi

Pri avtorizaciji aktivnih snovi in biocidnih proizvodov je ocena tveganja sestavni del dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti pristojnim organom. Pri tem je potrebno dokazati, da je snov ali proizvod varen za uporabo, glede na predpisan način uporabe.

Metodologija izdelave oceno nevarnosti in izpostavljenosti ter opredelitve tveganja za biocidne aktivne snovi in izdelke za zdravje ljudi je opisna v smernicah Guidance on the BPR: Volume III Human Health, Assessment + Evaluation (Parts B+C).

Kako izdelati oceno nevarnosti in izpostavljenosti ter opredelitev tveganja za okolje pa opisujejo smernice Guidance on the BPR: Volume IV Environment, Assessment & Evaluation (Parts B+C).

REACH

Ocena tveganja za snovi je sestavni del dokumentacije, ki jo je potrebno predložiti ECHA pri:

  • postopku registracije snovi (za snovi, ki se prodajajo v količine > 10 t/leto);
  • postopku avtorizacije snovi in
  • kot del obveznosti nadaljnjega uporabnika, v primeru da ni prejel ustreznega scenarija izpostavljenosti.

Smernice za izdelavo ocene tveganja za snovi so objavljene na spletnih straneh ECHA – Guidance on Information Requirements and Chemical Safety Assessment

Kozmetika

Pred trženjem kozmetičnega izdelka je potrebno opraviti oceno tveganja za zdravje ljudi skladno s Smernicami Znanstvenega komiteja za varstvo potrošnikov za testiranje kozmetičnih snovi in njihovo oceno tveganja.

Ocena temelji na oceni varnosti posameznih snovi. Pri tem se upošteva namen uporabe kozmetičnega izdelka ter pričakovana sistemska izpostavljenost posameznim sestavinam v končnem izdelku.

Pomembno je, da se poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka posodablja tudi po tem, ko je bil izdelek dan na trg.

KONTAKTIRAJTE NAS

Z veseljem odgovorimo na vsa vaša vprašanja

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si