REACH registracija

REACH registracija - Ključ za vstop na evropski trg

Uredba (ES) 1907/2006 REACH od vseh proizvajalcev ali uvoznikov, ki proizvedejo ali uvozijo več kot 1 tono kemikalije na leto, zahteva da registrirajo svoje snovi. Pri tem pa se podjetja znajdejo pred številnimi vprašanji, ki jih sama, zaradi kompleksnosti uredbe REACH, ne znajo rešiti.

Da bi vam olajšal odločitev o nadaljevanju postopka, za vas brezplačno pripravimo pregled portfelja in proračun za registracijo v okviru katerega opredelim vse stroške, ki jih boste imeli z registracijo.

Pregled portfelja

V prvem koraku skupaj z vami pregledam vaš portfelj kemikalij in skupaj določimo snovi, ki jih želite registrirati.

Priprava proračuna

Cena registracije je zelo odvisno od različnih postavk, zato za vas brezplačno pripravimo proračun da vam olajšamo odločitev o nadaljevanju postopka.

Registracija

Postopek vodimo za vas do končne registracije, s čimer si pridobite pravico trgovanja s snovjo na tržišču EU.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si

Pregled portfelja

V prvem koraku skupaj z vami pregledam vaš portfelj kemikalij in skupaj določimo snovi, ki jih želite registrirati.

Snovi

Je potrebno natančno identificirati in določiti ustrezno EC številko. Nepravilna razvrstitev lahko vodi, do neveljavnosti registracije. Zato moramo v tem koraku še posebej tesno sodelovati, saj identiteta snovi pogosto ni odvisna le analiznih rezultatov ampak tudi od proizvodnega procesa.

Zmesi

(npr. barve) vsebujejo različne snovi, ki se v okviru REACH zakonodaje obravnavajo različno. Zato vam s skrbnim pregledom  asortimaja pomagamo določiti snovi, ki jih je potrebno registrirati, glede na vsebnost v posamezni zmesi in količini vnesene zmesi.

Priprava proračuna za registracijo

Koliko registracija stane?
Cena registracije je potrebno določiti za vsako snov posebej saj je sestavljena iz več postavk.

Pismo o dostopnosti podatkov
Ceno pisma o dostopnosti podatkov (LoA) določi glavni registrant za vsako snov posebej glede na število študij, ki jih je bilo potrebno izdelati za registracijo snovi ter število soudeležencev v registraciji.

Taksa (odvisna od velikosti podjetja in količin)
Višina takse, ki jo je potrebno plačati Evropski agenciji za kemikalije za registracijo  snovi je odvisna od velikosti podjetja, ki vlaga vlogo za registracijo in količine uvezene oz. proizvedene snovi. Cene taks so določene z Uredbo.

Laboratorijske analize
V postopku registracije je potrebno predložiti rezultate analiz, ki omogočajo identifikacijo in sestavo snovi, v katerih so opredeljene tudi vse nečistoče. To običajno vključuje kromatografske metode ali elementne analize in spektroskopske metode.

Priprava dokumentacije
Cena priprave dokumentacije je odvisna od postopkov, ki se zahtevajo za registracijo.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si

Registracija

Predhodna poizvedba pred registracijo

Podjetja, ki do 1.6.2017 niso opravila registracije za svoje snovi,  morajo skladno s 26. členom uredbe REACH predhodno opraviti poizvedovanje pri ECHA.

V postopku poizvedovanja za vas opravim sledeče aktivnosti:

 • Zbiranje in pregled potrebnih podatkov za pripravo dosjeja za predhodno poizvedovanje.
 • Svetujemo glede izbora analitskih metod
 • Skupaj z naročnikom izberemo ustrezen laboratorij.
 • Priprava dosjeja za poizvedovanje v IUCLID 6
 • Izvoz dosjeja v .i6z format
 • Predaja zahteve za poizvedovanje prek REACH-IT

Registracija snovi – skupna predložitev

Večina registracij se opravi po postopku skupne predložitve, kjer od glavnega registranta (podjetja, ki je prvo registriralo snov) kupite pismo o dostopnosti podatkov (LoA – Letter of access), ki vam omogoča, da se priključite njihovi registraciji.

V tem primeru morate izdelati le individualni del dosjeja, v katerem dokažete, da je snovi, ki jo proizvajate oziroma uvažajte, enaka sovi za katero so bili predloženi podatki s stani glavnega registranta.

Pri postopku izdelave individualnega dela dosjeja za vas opravimo sledeče aktivnosti:

 • Komunikacija z glavnim registrantom in zastopanje interesov naročnika
 • Nakup pisma o dostopnosti podatkov (LoA)
 • Zbiranje in pregled potrebnih podatkov za pripravo individualnega dela dosjeja
 • Izdelava IUCLID 6 dosjeja
 • Preizkus tehnične popolnosti dosjeja
 • Izvoz dosjeja v .i6z format
 • Predložitev registracije ECHA oz. predaja .i6z datoteke naročniku.
 • Pridobitev REACH registracijske številke

Registracija snovi – individualni dosje

V kolikor še nihče v EU ni registriral enake snovi, kot jo vi proizvajate ali uvažate, morate pripraviti popoln dosje z vsemi zahtevanimi študijami. Količina zahtevanih podatkov je odvisna od količine proizvedene oziroma uvožene snovi s tem pa je povezana tudi končan cena dosjeja.

Pri postopku izdelave individualnega dela dosjeja za vas opravim sledeče aktivnosti:

 • Zbiranje in pregled potrebnih podatkov za pripravo dosjeja
 • Pomoč pri izboru ustreznih laboratorijev
 • Izdelava scenarijev izpostavljenosti
 • Izdelava ocene kemijske varnosti
 • Izdelava IUCLID 6 dosjeja
 • Preizkus tehnične popolnosti dosjeja
 • Izvoz dosjeja v .i6z format
 • Predložitev registracije ECHA oz. predaja .i6z datoteke naročniku.
 • Pridobitev REACH registracijske številke

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si