REACH Edini zastopnik

EDINI ZASTOPNIK

REACH zahteva, da vsa podjetja, ki dajejo snov na trg EU v količinah večjih od 1t na leto, le to registrirajo pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA). Toda registracijo lahko opravijo le podjetja s sedežem v EU.

Podjetjem s sedežem izven EU pa lahko imenujejo edinega zastopnika, ki v njihovem imenu registrira snovi, ki jih proizvajajo. V tem primeru bodo njihovi kupci obravnavani kot nadaljnji uporabniki zato jim ne bo potrebno opraviti registracije.

Prednosti imenovanja edinega zastopnika:

 • Pridobitev dostopa do trga EU
 • Svoje kupce razbremenite obveznosti glede registracije
 • Izognete se odvisnosti od enega samega uvoznika
 • Pridobite konkurenčno prednost pred drugimi dobavitelji izven EU, ki nimajo svoje registracije

Obveznosti edinega zastopnika

Edini zastopnik prevzame obveznosti uvoznikov v skladu z uredbo REACH

 • zastopanje vašega podjetja pred ECHA, strankami in vladnimi agencijami v skladu s pravili, ki veljajo za edinega zastopnika REACH.
 • Komunikacija z uvozniki / kupci v EU
 • Obveščanje strank (na primer: količine in porabe, zajete v registraciji).
 • Zbiranje podatkov od strank (uporaba, scenariji izpostavljenosti, ...)
 • Vodenje evidenc o količinah in porabah
 • Posodabljanje registracije
 • Poročanje agenciji ECHA ali lokalni upravi
 • Vodenje podatkov v skladu s členom 36 REACH
 • Koordinacija dejavnosti in svetovanje

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si