O nas

NAŠ CILJ JE POMAGATI GOSPODARSTVU PRI IMPLEMENTACIJI ZAKONODAJE

In hkrati dvigniti zavest gospodarstva o pomenu zamenjav spojin v kemikalijah z bolj varnimi in ekološkimi spojinami.  S tem se zmanjšujejo stroški in povečuje trg, kar povečuje ekonomsko uspešnost proizvodov.

Zaveza varovanja zdravja in okolja tako prinese enostavnejše in cenejše regulatorne postopke in hkrati nove načine uporabe kemikalij. Še več kemijsko industrijo želimo spodbuditi k tesnejšemu sodelovanju, ker lahko s skupnim sodelovanjem bistveno znižamo stroške izvedbe regulatornih postopkov in tako tudi manjšim proizvajalcem omogočimo obstoj na trgu.

IZOBRAŽEVANJA

V sodelovanju z Forum media pripravljamo izobraževanja s področja kemikalij.

Na strokovnih izobraževanjih naši strokovnjaki skozi primere pojasnijo zahteve področne zakonodaje, da boste lažje uskladili vaše poslovanje z zakonodajo. Hkrati vas obveščamo o pomembnih spremembah in novih zahtevah, ki vas morebiti čakajo v prihodnje. Tako ste vedno pripravljeni na izzive, ki jih pred vas postavlja kemijska zakonodaja.

RAZISKOVALNA SKUPINA

V okviru podjetja deluje raziskovalna skupina Kemijska varnost, ki se ukvarja z raziskovanjem vpliva kemikalij na človeka in okolje. Projekti, ki jih izvajamo tako z državo in drugimi raziskovalnimi organizacijami, kot z gospodarstvom, nam omogočajo prenos znanj in izkušenj med deležniki.

V zadnjem obdobju, ko se vse bolj zavedamo pomena varovanja naravnih virov in ko imajo le ti vse večjo vrednost, je vse bolj pomembno, da recepture prilagajmo zahtevam zakonodaje in kupcev.

Z zamenjavo spojin v kemikalijah z bolj varnimi in ekološkimi, dosežemo manjše tveganja za zdravje in okolje, kar lahko pomembno vpliva tudi na možnosti trženja izdelka. Hkrati pa so izdelki z manjšimi nevarnostmi bolj zanimivi za potrošnike.

PROJEKTI

V sodelovanju s Kemijskim inštitutom in Fakulteto za farmacijo, izvajamo projekt Izbor in priprava dosjeja potencialno nevrotoksične kemikalije z uporabo in-silico metod za namen izvajanja evropske kemijske zakonodaje REACH.