Datumi odobritve aktivnih snovi v letih 2024/2025.

V zadnjih mesecih je Evropska komisija sprejela izvedbene akte o odobritvi aktivnih snovi v biocidnih proizvodih.

To pomeni, da je bil določen datum odobritve za vsako snov in približujemo se datumu, ko bo treba predložiti dokumentacijo za odobritev biocidnih proizvodov, ki vsebujejo to snov.

Ime snovi EC št. CAS št. Vrsta proizvoda Datum odobritve
Didecildimetilamonijev klorid (DDAC) 230-525-2 7173-51-5 PT01 1.02.2024
Didecildimetilamonijev klorid (DDAC) 230-525-2 7173-51-5 PT02 1.02.2024
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakta, pridobljenega iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium z ogljikovodikovimi topili 289-699-3 89997-63-7 PT19 1.02.2024
Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (Alkil (C12–16) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC/BKC (C12–16))) 270-325-2 68424-85-1 PT01 1.07.2024
Ozon, pridobljen iz kisika PT02 1.07.2024
Ozon, pridobljen iz kisika PT04 1.07.2024
Ozon, pridobljen iz kisika PT05 1.07.2024
Ozon, pridobljen iz kisika PT11 1.07.2024
reakcijska zmes N,N-didecil-N-(2-hidroksietil)-N-metilamonijevega propionata in N,N-didecil-N-(2-(2-hidroksietoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata in N,N-didecil-N-(2-(2-(2-hidroksietoksi)etoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata PT02 1.02.2025
reakcijska zmes N,N-didecil-N-(2-hidroksietil)-N-metilamonijevega propionata in N,N-didecil-N-(2-(2-hidroksietoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata in N,N-didecil-N-(2-(2-(2-hidroksietoksi)etoksi)etil)-N-metilamonijevega propionata  PT04 1.02.2025
Chrysanthemum cinerariaefolium, ekstrakta, pridobljenega iz odprtih in zrelih cvetov Tanacetum cinerariifolium z ogljikovodikovimi topili 289-699-3 89997-63-7 PT18 1.02.2025

Če želite nadaljevati s trženjem ali uporabljati trenutno priglašeni biocidni proizvod, ki vsebuje samo eno aktivno snov, ki naj bi bila odobrena, morate vložiti vlogo za odobritev najpozneje do datuma odobritve te aktivne snovi. Vendar, če vaš biocidni proizvod vsebuje več kot eno aktivno snov, morate vlogo vložiti najpozneje do datuma odobritve zadnje aktivne snovi za ta tip izdelka.

Več o postopkih za odobritev lahko preberete tukaj.

Kljub na videz oddaljenemu datumu morate začeti ukrepati že danes, saj priprava celovite dokumentacije traja precej časa.

Če imate kakršnakoli vprašanje ali potrebujete nasvet, se prosim obrnite na nas, z veseljem vam bomo pomagali.

GET IN TOUCH

Tel. +386 59016985
email: info@bisafe.si

OTHER POSTS