Kozmetični izdelki

KOZMETIČNI IZDELKI

Preden je kozmetični izdelek dan na trg mora proizvajalec ali uvoznik izdelati dokumentacijo o kozmetičnem izdelku ter le te prijaviti v portal za obveščanje o kozmetičnih izdelkih (CPNP).

Distributer pa mora priglasiti kozmetični izdelek v CPNP v primeru, da sam prevede etiketo izdelka, ki se prodaja v drugi državi članici EU.

V kolikor imate dvome kakšne so vaše obveznosti, nas kontaktirajte z veseljem vam bomo svetovali.

Priprava dokumentacije

Za vas pripravimo ustrezno dokumentacijo kozmetičnega izdelka glede na tip izdelka in zakonske zahteve.

Prijava izdelka

Kozmetične izdelke prijavimo v portal CPNP skladno z zahtevami smernic.

Odgovorna oseba

V kolikor sami nimate dovolj izkušenj, lahko za vas kot odgovorna oseba prevzamemo odgovornost za kozmetični izdelek.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si

Obveznosti distributerjev

Obveznost dobaviteljev kozmetičnih izdelkov je, da preverijo ali je proizvod pravilno označen ter v jeziku, kjer daje izdelek v promet.

V kolikor proizvajalec etikete ni prevedel v Slovenščino, mora to storiti distributer ter spremembo embalaže priglasiti v CPNP.

Obveznosti proizvajalcev

Preden se kozmetični izdelek da na trg je potrebno skladno z Uredbo ES 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih zagotoviti, da je varen za zdravje ljudi.

Zato morajo proizvajalci in uvozniki imenovati odgovorno osebo, ki zagotovi skladnost z ustreznimi obveznostmi. To se nanaša predvsem na izdelavo dosjeja kozmetičnega izdelka v katerem se dokaže varnost le tega.

Dokumentacija z informacijami o izdelku vključuje:

 • opis kozmetičnega izdelka
 • poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka, ki vključuje:
  • Kvantitativna in kvalitativna sestava kozmetičnega izdelka
  • Fizikalne/kemijske značilnosti in stabilnost kozmetičnega izdelka
  • Mikrobiološka kakovost
  • Nečistoče, sledi, podatki o embalažnem materialu
  • Normalna in razumno predvidljiva uporaba
  • Izpostavljenost kozmetičnemu izdelku
  • Izpostavljenost snovem
  • Toksikološki profil snovi
  • Neželeni učinki in resni neželeni učinki
  • Informacije o kozmetičnem izdelku
  • Označena opozorila in navodila za uporabo
 • opis metode proizvodnje in izjavo o skladnosti z dobro proizvodno prakso
 • dokazila o učinku
 • podatki o kakršnem koli testiranju na živalih.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si