Aktivne snovi predvidene za avtorizacijo v letu 2020

ECHA je objavila delovni program odbora za biocidne pripravke za leto 2020, v katerem so opredeljene snovi, katerih datum avtorizacije bo predvidoma objavljen v letu 2020.

ECHA je objavila delovni program odbora za biocidne pripravke za leto 2020. V programu je opredeljenih 16 obstoječih aktivnih snovi, ki jih bodo obravnavali v letu 2020. To pomeni, da bo kmalu znan datum avtorizacije posamezne snovi. S tem pa se približujemo tudi roku za oddajo dosjeja za avtorizacijo biocidnih proizvodov, ki tako snov vsebujejo.

Aktivna snov EC CAS PT
Klorofen 204-385-8 120-32-1 2
Glioksal 203-474-9 107-22-2 2, 3, 4
Peroksioktanojska kislina 33734-57-5 2, 3, 4
Ogljikov dioksid, pridobljen iz propana, butana ali mešanice obeh s sežigom 19
Aktivni klor, pridobljen iz natrijevega klorida z elektrolizo 1-5
Aktivni klor, sproščen iz hipoklorove kisline 1-5
N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diamin (diamin) 219-145-8 2372-82-9
S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5- b]piridin-3(2H)-il)metil]-O,O- dimetil tiofosfat (azametifos) 252-626-0 35575-96-3 18
Etilen oksid 200-849-9 75-21-8 2
Žveplov dioksid, pridobljen iz žvepla z zgorevanjem 4
Žveplov dioksid, sproščen iz natrijevega metabisulfita 9
Alkil (C 12–16 ) dimetilbenzil amonijev klorid (ADBAC/BKC (C 12–16 )) 270-325-2 68424-85-1 3, 4
Didecildimetilamonijev klorid (DDAC (C 8-10 )) 270-331-5 68424-95-3 3, 4
D-aletrin 231937-89-6 18
Esbiotrin 260359-57-7 18

Priprava dosjeja za biocidni proizvod je zelo dolgotrajen in drag proces. Zato je tako pomembno, da temeljito raziščete vse možnosti in pripravite najboljšo strategijo, preden začnete postopek avtorizacije biocidnega proizvoda.

Obstajata dve strategiji kako lahko ostanete v igri, ne da bi plačali vse stroške?

Prva je, da se izognemo vsem nepotrebnim testom med pripravo dokumentacije za izdajo dovoljenja za biocidni proizvod. Večina ljudi se prestraši, ko vidijo, da bi bilo treba v skladu z Prilogo II Uredbe o biocidnih proizvodih narediti več kot 100 testov. A dober svetovalec lahko število potrebnih testov bistveno zniža z uporabo obstoječih podatkov in izločevanjem vseh nepotrebnih študij. Torej je lahko na koncu treba izvesti manj kot 10 študij.

Še več, če imate več podobnih biocidnih proizvodov, jih lahko priglasite kot družino biocidnih proizvodov. Torej, namesto, da plačujete za študije za vsak posamezen proizvod, lahko plačate le eno študijo za vse izdelke v družini.

Druga strategija je, da združite moči z drugimi. Manjša podjetja bodo izgubila bitko proti velikim, če ne bodo združila moči. Najboljši način zmanjševanja stroškov je, da se povežete z nekom, ki ima podobne interese. Kot smo omenili, se za podobne biocidne proizvode izda dovoljenje za eno družino biocidnih proizvodov, in čeprav sestava proizvodov in njihova uporaba nista popolnoma enaki, še vedno pridobite veliko s skupno izdajo dovoljenja.

Menimo, da je izjemno pomembno, da naše stranke razumejo postopek izdaje dovoljenja. Tako lahko bolje razumemo drug drugega in skupaj delujemo proti istemu cilju. In ta cilj je avtorizacija biocidnega proizvoda po najnižji možni ceni.

KONTAKTIRAJTE NAS

Tel. +386 40 612 539
e-mail: info@bisafe.si

OSTALE OBJAVE