EU zahteva označevanje 56 dodatnih alergenov v kozmetičnih izdelkih

Sintetične ali naravne dišave, kot so eterična olja, so skoraj vedno prisotne v kozmetičnih izdelkih. Žal pa lahko dišave in dišavne sestavine sprožijo kontaktno alergijo ali povzročijo draženje kože pri preobčutljivih posameznikih.

Trenutno je v skladu z 19. členom Uredbe (ES) št. 1223/2009 o kozmetičnih izdelkih na etiketi kozmetičnega izdelka potrebno navajati le 25 dišavnih alergenov. Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (SCCS) leta 2012 objavil mnenje, v katerem je opredelil 56 dodatnih dišavnih alergenov, ki očitno povzročajo alergije pri ljudeh. Poleg tega je odbor priporočil da se dišavne snovi, kot so prehapteni in prohapteni, ki se z oksidacijo zraka ali bioaktivacijo pretvorijo v znane kontaktne alergene, obravnava kot enakovredne dišavnim alergenom in da zanje veljajo enake omejitve. Na podlagi tega poročila je EU komisija izdala osnutek popravka Uredbe 1223/2009, ki zahteva označevanje dodatno prepoznanih alergenov. Seznam alergenov se bo tako povečal na več kot 80 posameznih snovi, ki jih bo potrebno navajati na etiketi, če bo njihova koncentracija presegla 0,001 % v izdelkih, ki se ne izpirajo in 0,01 % v izdelki za izpiranje.

Kaj je potrebno storiti

Podjetja bodo morala v naslednjih leti bodisi prilagoditi svoje formulacije bodisi spremeniti navedbe na embalaži za veliko količino izdelkov. Predlagana sprememba daje kozmetičnim podjetjem in proizvajalcem dišav tri leta po datumu začetka veljavnosti te uredbe, da dajo na trg Unije kozmetične izdelke, ki vsebujejo te snovi in ​​niso v skladu z omejitvami. Hkrati pa omogoča razumen rok, 5 let po datumu začetka veljavnosti te uredbe, za umik kozmetičnih izdelkov, ki niso v skladu z novimi zahtevami.

Če potrebujete pomoč nas kontaktirajte, z veseljem vam bomo pomagali.

Viri

European Commission, Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, Impact assessment study on fragrance labelling on cosmetic products : final report, Publications Office, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2873/193428

Predlagane spremembe prilog II in III Uredbe 1223/2009, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34512/attachments/1/translations/en/renditions/native