Nevarne kemikalije – vsa obvezna poročanja in rešitve nekaterih težav v praksi

Forum Akademija v sodelovanju z BiSafe d.o.o. pripravlja seminar – Nevarne kemikalije – vsa obvezna poročanja in rešitve nekaterih težav v praksi.

Predavatelj bo mag. Mark Stanojević, uni. dipl. kem

Datum izvedbe: 14. 3. 2023, od 09.00 do 13.00

Kraj izvedbe:Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Seminar je namenjen vsem dobaviteljem, proizvajalcem in uporabnikom nevarnih kemikalij, ki morajo izpolniti zahteve glede obveznih poročil na URSK, v PCN portal in v SCIP portal.

VSEBINA

Obvezna poročanja s področja nevarnih kemikalij obsegajo:

  • Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali vnaša nevarne kemikalije v Republiko Slovenijo (distributer ali uporabnik), mora najpozneje do 31. marca za prejšnje leto Uradu RS za kemikalije sporočiti podatke o proizvodnji, vnosu in dajanju v promet;
  • Proizvajalci in prvi uvozniki nevarni zmesi za poklicno rabo morajo do 1.1.2024 generirati kodo UFI, jo prikazati na etiketi zmesi ter o zmesi poročati v portalu PCN;
  • Proizvajalec ali uvoznik izdelka, ki vsebuje SVHC snovi v koncentraciji nad 0,1 % m/m., mora v roku 6 mesecev po vključitvi na seznam SVHC le-tega notificirati pri Evropski agenciji za kemikalije (ECHA).

Še vedno je veliko vprašanj glede posodabljanja varnostnih listov v skladu z Uredbo komisije (EU) 2020/878, glede poteka veljavnosti varnostnega lista in predvsem glede zahtev, ki jih v praksi glede varnostnih listov smejo imeti uporabniki do proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev nevarnih snovi.

Več informacij in prijava