Računalniško vrednotenje endokrinega delovanja biocidnih aktivnih snovi

Ugledna znanstvena revija Chemosphere je objavila našo raziskavo o vrednotenju endokrinega potenciala biocidnih aktivnih snovi z uporabo obstoječih in-silico modelov, ki smo jo naredili v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo in Kemijskim inštitutom.

POVZETEK

Izpostavljenost kemikalijam, ki motijo ​​delovanje endokrinega sistema predstavlja nevarnost za javno zdravje. Kljub temu je bilo doslej ugotovljenih le nekaj kemikalij, ki povzročajo endokrine motnje. Da bi pospešili njihovo identifikacijo, so računaniški modeli najprimernejši, saj je z njimi mogoče v kratkem času oceniti morebitne endokrine lastnosti velikega števila spojin. V študiji so bili uporabljeni trije obstoječi in silico modeli (Endocrine disruptome, VirtualToxLab in COSMOS KNIME). Narejene so bile napovedi potenciala endokrinih lastnosti biocidnih aktivni snovi in primerjane z razpoložljivimi in vitro rezultati. Izbrani modeli so imeli podobno natančnost (približno 60%), razlike pa so se kazale v specifičnosti in občutljivosti. VirtualToxLab se je izkazal za najbolj uravnotežen model. Poleg tega so bili pripravljeni in ocenjeni trije kombinirani modeli. Po pričakovanjih je bil model odločanja z večino bolj natančen in uravnotežen, kot posamezni modeli. Vendar je najbolj uporaben model odločanja s pozitivnim konsenzom, ki izboljša specifičnost napovedi (≥ 80% za vse preučevane jedrske receptorje). To zmanjšanje lažno pozitivnih napovedi je še posebej koristno pri iskanju pozitivnih (aktivnih) spojin. Po drugi strani pa je novi model odločanja z negativnim konsenzom izboljšal specifičnost napovedovanja (≥ 80% za vse preučevane jedrske receptorje) in dal dobre napovedi negativnih (neaktivnih) spojin, ki jih je mogoče izključiti iz nadaljnjih testiranj. Rezultati, pridobljeni s temi kombiniranimi modeli, imajo veliko dodano vrednost, saj lahko znatno zmanjšajo nadaljnja eksperimentalna testiranja.

Celoten članek si lahko preberete na https://authors.elsevier.com/c/1cFKlAOM9tB-Q