IZDANA JE 12. REVIDIRANA VERZIJA SMERNIC SCCS

Cosmetics SCCS Notes of guidance

Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov (SCCS) je 15. maja 2023 sprejel 12. revizijo Smernic za testiranje kozmetičnih sestavin in oceno njihove varnosti.

GLAVNE SPREMEMBE V 12. REVIZIJI NAVODIL SCCS

Smernice (NoG) so bile revidirane in posodobljene s poudarkom na naslednjem:
• Pomen sistematičnega pregleda literature
• Posodobitev alternativnih metod brez uporabe živali: NAM (New Approach Methodology), uvedene spremembe za akutno vdihavanje, testiranje draženja kože, testiranje draženja oči z DAL (Defined Approach for eye irritation, Liquid), DASS (Defined Approaches for Skin Sensitization), nove in vitro metode za testiranje genotoksičnosti (3D skin Comet; in vitro micronucleus)
• Pomen AOP (Adverse Outcome Pathway), DA (Defined Approaches), IATA (Integrated Approaches to Testing and Assessment), NGRA (Next Generation Risk Assessment) z opredelitvijo BER (Bioactivity/Exposure Ratio), TTC (Threshold of Toxicological Concern) ), iTTC (internal TTC)
• Posodabljanje možnosti in silico napovedi
• Pregledani podatki o izpostavljenosti (modeli, parametri, specifični za vdihavanje, skupna izpostavljenost)
• Izpostavljenost otrok različnim kategorijam kozmetičnih izdelkov glede na starost
• Zaščita pred soncem z izdelki za zaščito pred soncem: utemeljitev podatkov o izpostavljenosti
• Človeški biomonitoring (HBM) in razlike s pristopom SCCS za oceno tveganja
• Zahteve za poročanje o CMR
• Endokrine učinkovine, uvedba nemonotonega odziva na odmerek, zahteve glede poročanja
• Predloge za opis modela PBTK (Physiologically Based ToxicoKinetics) ter preverjanje in analizo parametrov

Za prenos dokumenta kliknite tukaj