ECHA je sprejela nove smernice za določanje učinkovitosit biocidnih proizvodov

Nove smernice za določanje učinkovitosti biocidnih proizvodov  - EU BPR Efficacy Guidance Parts B+C

Evropska agencija za kemikalije je pred nekaj dnevi sprejela nove smernice za določanje učinkovitosti biocidnih proizvodov – EU BPR Efficacy Guidance Parts B+C.

Smernice se uporabljajo pri dokazovanju učinkovitosti biocidnih proizvodov pri postopku avtorizacije. Vendar opredeljene zahteve v dokumentu v določenih delih uporablja tudi Urad RS za kemikalije pri priglasitvi biocidnih proizvodov.

Posodobljene na so bila poglavja, ki se nanašajo na dezinfekcijo površin (PT2), površin v veterini (PT3) in površin v prehranski industriji (PT4):

  • razlikovanje med različnimi virucidnimi učinki
  • dodani so bili testi za določene aplikacije
  • spremenjene so zahteve za dokazovanje učinkovitosti aerosole dezinfekcije.
  • spremenjene so zahteve za dokazovanje učinkovitosti dezinfekcije klimatskih naprav.
  • posodobljene so zahteve za dezinfekcijo perila

Posodobljena so bila tudi poglavja, ki se nanašajo na dezinfekcijo pitne vode (PT5) s razkužili na bazi klora.

V kolikor potrebujete pomoč pri priglasitvi ali avtorizaciji biocidnih proizvodov nas kontaktirajte. Naši strokovnjaki vas bodo vodili skozi proces, ki vam bom omogočil vstopiti na trg.