Cinkarna Celje d.d.

“Mark je pri svojem delu zelo zavzet, predvsem pa brez velikih razlag razume problematiko posameznega podjetja in ima široko znanje o različnih snoveh. Komunikacija z njim je prijetna in enostavna, z veseljem ga priporočim za vsakršno pomoč pri zadovoljevanju zahtev RACH, CLP in sorodne problematike.”